Innleveringsoppgaver2020-03-31T08:38:05+00:00

Innleveringsoppgaver

Korpshistorie

Innleveringsoppgave: Essay/tekstoppgave (ca. 1-2 sider)

Deloppgave 1: Skriv ned ditt eget korps sin historie

Deloppgave 2: Er det noen korpsklassikere som du kan tenke deg å bruke som repertoar i ditt eget korps? Begrunn dine egne svar, og beskriv hvorfor/evt. hvorfor ikke du kan/bør bruke denne type repertoar i ditt eget korps

Leveres via Canvas (for uis studenter) innen 15.04. Del gjerne også din besvarelse med dine medstudenter