Artikkel – Treblås2020-01-17T12:10:07+00:00

Artikkel – Treblås

Instrument kunnskap  – treblåseinstrumentene

av Morten Wensberg

Treblåserne danner på mange måter kjernen i janitsjarkorpset. De fleste korps har piccolo og de har alltid fløyte. Alt-fløyte forekommer, men sjeldent. Oboer og engelsk horn er vanlig i mange janitsjarpartiturer – selv om ikke alle korps har de med i sin faste besetning. Det er det samme med fagotter og kontrafagott. Ess-klarinett forekommer relativt ofte, mens B-klarinettene utgjør hovedstammen i janitsjarkorpsets treblåseseksjon. Alt-klarinett er så ikke vanlig i norske korps, men bass-klarinett er det. Noen korps bruker kontrabass-klarinett. Ikke alle korps har sopran-saxofon, men alt-, tenor- og baryton-saxofon er helt normalt. Bass-saxofon er meget sjeldent.

Treblåseinstrumentene kan deles inn på minst fem ulike vis:

Fire ulike familier

  1. Fløyte-familien: piccolo, fløyte, alt-fløyte, bass-fløyte
  2. Obo-familien: obo, engelsk horn, fagott, kontrafagott
  3. Klarinett-familien: Ess og d-klarinett, b- og a-klarinett, alt-klarinett, bass-klarinett, kontrabass-klarinett. Bassett-horn.
  4. Saxofon-familien: sopran-, alt-, tenor-, baryton- og bass-saxofon

Type rørblad

   1. Uten rørblad: fløyter
   2. Enkelt rørblad: klarinetter og saxofoner
   3. Dobbelt rørblad: obo-familien (inkl. fagotter)

Instrumentets indre form (​bidrar til dets klanglige og dynamiske egenskaper)

  1. Sylindrisk (enkelt forklart; et rett rør): fløyter og klarinetter
  2. Konisk (et rør som gradvis utvider seg): oboer, fagotter og saxofoner

Hvilket intervall som overblåses. Overblåsing er det begrepet som brukes om teknikken for å bytte register på et blåseinstrument. I praksis er det viktigste man trenger å vite som dirigent at fløyter, oboer, fagotter og saxofoner alle har oktavklaff – som benyttes når man skal skifte  register. Mens den samme funksjonen på en klarinett kalles registerklaff – og den flytter da registeret opp en oktav pluss en kvint.

  1. Overblåser en oktav: fløyter, oboer, fagotter og saxofoner
  2. Overblåser en oktav pluss en kvint: klarinetter

Om instrumentet blir transponert

  1. Ikke-transponerende: fløyte, obo og fagott
  2. Transponerende: piccolo i C (klinger en oktav høyere enn notert), bass-fløyte i C (klinger en oktav lavere enn notert), kontrafagott i C (klinger en oktav lavere enn notert), engelsk horn i F, alt-fløyte i G, alt-klarinett i Ess, klarinett – fins i Ess, D, B og A (Ess og B er de typene som normalt brukes i korps), bass-klarinett i B, kontrabass-klarinett – fins i to typer; Ess og B, sopran-saxofon i B, alt-saxofon i Ess, tenor-saxofon i B, baryton-saxofon i Ess, bass-saxofon i B

instrumentkunnskap, – treblås