Innleveringsoppgave: essay2020-01-09T14:05:00+00:00

Innleveringsoppgave: essay

Essay/ tekstoppgave (ca. 1-2 sider)

Ta utgangspunkt i Harald Eikaas sin tekst ”Å jobbe fra dirigentpodiet” og beskriv hvordan du selv ønsker å fremstå på podiet. Hvordan vil du plassere deg selv i diagrammet som viser makt vs. likhet og  nærhet vs. distanse? Er det noe i din egen personlighet som gjør at du tenderer mot den eller andre retning?

Hvordan henvender du deg vanligvis til musikerne – med heder, respekt eller implisitt? Bruker du ironi?


Hvordan håndterer du musikere som kommer med innspill eller spørsmål som truer dirigentens posisjon?

Leveres i Canvas innen 01.10. Del gjerne også med medstudenter.