Innleveringsoppgaver2020-03-31T08:23:09+00:00

Innleveringsoppgaver

Metodikk

Innleveringsoppgave: Essay

Semesteroppgave i metodikk (ca. 2-4 sider). Leveres via Canvas innen 01.12.

Del gjerne også dine ideer med dine medstudenter.

Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i teksten av Karl Ole Midtbø. Velg en basisferdighet som ditt korps trenger utvikling i. Hvordan vil du mest effektivt jobbe med dette for å oppnå den fremgangen dere ønsker? Legg opp en utviklingsplan for ferdigheten du ønsker å utvikle hos korpset. Velg repertoar som til sammen gir progresjon i basisferdigheten sammen med metodene du velger. I valget av repertoar må det ivaretas at det også skal passe inn i korpsets årsplan og oppdrag. Hvordan følger du opp at noen musikanter allerede har god kompetanse på området mens andre trenger lengre tid for å lære – tilpasset opplæring? Hvordan gjør du musikantene bevisst på den utviklingen som skjer? Redegjør for planen og begrunn dine valg av repertoar og metoder. Vis til repertoar med utklipp fra partituret.

Leveres via Canvas innen 01.12. Del gjerne også din besvarelse med dine medstudenter.