iii. Messing instrumenter del 12020-01-17T12:13:27+00:00

Artikkel – Messing

Trompet

Se Åge Østrems demonstrasjon av trompet/kornett

Trompetene er sylindriske instrumenter og fins i en rekke varianter; piccolotrompet (vanligvis stemt i B), D-trompet (også av og til kalt soprantrompet), Ess-trompet, C-trompet, B-trompet, basstrompet i Ess eller i B. Det fins også trompeter i A, G og F, E og D men disse er sjeldne. Det fins trompeter med både med rotorventiler og med sylinderventiler.

Noen piccolotrompeter er utstyrt med fire ventiler, men ellers er alle trompeter treventilers. De må derfor være utstyrt med trigger både på første og tredje ventil for at utøveren skal kunne kontrollere intonasjonen.

I janitsjar-besetninger finner man både trompeter, kornetter og av og til flygelhorn. Mange stykker er komponert for tre kornetter og to trompeter, så for mange janitsjarkorps vil dette være et greit besetningsmål.

Trompeter brukes tradisjonelt ikke i brass band, men er vanlig i andre typer messingensembler.  Noteres i g-nøkkel.

Kornett
Kornettene er koniske og har en mykere klang enn trompetene. Det fins soprankornett i Ess og kornett i B. De fleste kornetter er mer kompakt designet enn trompeter, til tross for at rørlenden på en B-kornett og en B-trompet er identiske, er det ofte enkelt å skille de to instrumenttypene fra hverandre. Enkelte produsenter lager lange kornetter som likner mye på trompeter i den ytre formen, men som altså har et konisk rør og kornettens klang. Kornetten er som regel utstyrt med sylinderventiler.

Slik som trompetene må også kornetten ha to triggere (1. og 3. ventil) for å fungere godt intonasjonsmessig. Noen produsenter har begynt å lage kornetter med trigger på hovedbøylen, og i så fall vi det ofte være nok.

Kornetten er altså vanlig i mange janitsjarbesetninger. Mens den er selve grunnstammen i et brass band som har en ess-kornett og ni b-kornetter. Noteres i g-nøkkel i B.

Flygelhorn
Flygelhornet er stemt i B, er konisk og har en enda mykere og mørkere klang enn kornetten. Registeret er noe mer begrenset enn på kornetten, særlig i høyden.

Flygelhornet må også være utstyrt med triggere slik som kornetter og trompeter for at utøveren skal kunne spille rent.
Flygelhornet brukes i både janitsjar og i brass band. I brass bandet har flygelhornet ofte en solistisk rolle. Noteres i g-nøkkel i B.

Althorn
Althorn brukes mest i brass band. I et standard brass band-oppsett er det tre althornstemmer. På britisk engelsk kalles de tenor horns, og de må ikke forveksles med det vi på norsk kaller tenorhorn, som er et baryton-instrument. Det moderne althornet regnes som en direkte etterkommer av saxhornene som Adolphe Sax fant opp på 1840-tallet.

Instrumentet er stemt i ess og det fins varianter med både tre og fire ventiler. Sylinderventiler er mest vanlig. De dyreste modellene har gjerne kompenasjonssystem, og enkelte har også trigger på hovedbøylen. Munnstykket er noe større enn kornettens, men er beslektet. Noteres i g-nøkkel i Ess.

Instrumentkunnskap, – messing