ii. Historiske instrumenttyper2020-01-17T12:12:52+00:00

Artikkel – Messing

Historiske instrumenttyper

Messinginstrumenter har eksistert i mange århundrer. Med unntak av trombonene – som i prinsippet har hatt samme type design i flere hundre år – ble de fleste moderne messinginstrumentene først utformet på 1800-tallet og videreutviklet til sin nåværende form inn på 1900-tallet.

Den historiske forløperen til trombonene het «sackbut» og liknet altså en god del, men hadde et slankere klokkestykke og trangere boring.

Trompeter og horn er også eldgamle instrumenter, men før ventilen ble oppfunnet tidlig på 1800-tallet var det naturtrompeter og naturhorn som ble brukt. Disse ventilløse instrumentene kunne stemmes om til alle tonearter ved å veksle mellom ulike «kroker» – bøyler som endrer instrumentets lengde, altså hvilken naturtonerekke man spiller på. Så kunne utøveren spille alle naturtonene i den valgte tonearten. For å bytte toneart måtte man bytte krok. På naturhornet kunne man i tillegg manipulere naturtonene kromatisk ved å plassere hånden lengre inn i klokkestykket, såkalt stopp-horn.

Andre eksempler på tidlige messinginstrumenter er serpenter og ofikleider, men disse har ingen direkte moderne etterkommere.

Det fins i dag to typer ventiler – sylinderventiler (pumpeventiler) og rotorventiler. Sylinderventiler er vanlige på alle typer messinginstrumenter bortsett fra på valthorn, som alltid har rotorventiler. Rotorventiler er også tradisjonelt den vanligste formen for kvartventil på tromboner. Tyske og andre sentral-europeiske instrumentmakere foretrekker ofte rotorventilen, så derfor er for eksempel tyske trompeter, barytoner og tubaer typisk utstyrt med disse. Begge ventiltypene ble oppfunnet tidlig på 1800-tallet og førte til utviklingen av en rekke nye messinginstrumenter. Noen har videreutviklet seg til dagens moderne messinginstrumenter, mens brorparten av oppfinnelsene ikke har slått like godt an.

Adolphe Sax oppfant for eksempel ikke bare saxofonene men også saxhornene – en komplett familie av messinginstrumenter stemt i b og ess – akkurat slik som saxofonfamilien er oppbygd. Saxhornene blir i dag brukt i noen grad i Frankrike, men er ikke på langt nær like kjent som saxofonene.

Instrumentkunnskap, – messing