Innleveringsoppgaver2020-03-31T08:28:40+00:00

Innleveringsoppgaver

Dirigenten som organisator

Innleveringsoppgave: Essay

Leveres via Canvas innen 01.03 (ca. 1-2 sider). Del gjerne også dine ideer med dine medstudenter.

Oppgavetekst: I denne oppgaven skal du lage en skisse til en musikkfaglig langtidsplan for ditt eget korps, med konkrete mål og delmål. Skissen skal være et første utkast til din semesteroppgave som er å lage en endelig versjon av denne musikalske langtidsplanen. På denne måten kan du få veiledning på ditt arbeid før den endelige innleveringen av semesteroppgave 2. I skissen må du velge hvilke musikalske mål korpset skal jobbe mot og hvilken tidshorisont det er snakk om. Du må kort begrunne hvorfor du har valgt disse målene og hvordan du har valgt tidshorisont. Det er viktig at du tenker nøye gjennom korpsets behov, og at du ikke blir ”strategisk” i forhold til oppgaveinnlevering i studiet. Planen du utarbeider en skisse til skal komme til nytte, og vi vil at du legger den frem for eget styre når den er ferdig. Det kan være lurt å ha god dialog med ditt styre og dine musikanter når du legger de langsiktige planene for ditt korps. Diskuter dette med din veileder. Se for øvrig teksten ang. Semesteroppgave 2 (som kommer i slutten av kurset) for flere detaljer.

Leveres via Canvas innen 01.03. Del gjerne også din besvarelse med dine medstudenter.