Innleveringsoppgave: essay2020-01-17T10:11:30+00:00

Essay/tekstoppgave

Essay/tekstoppgave (ca. 1 side)

Oppgavetekst: Redegjør kort for om korpset ditt har en tilfredsstillende instrumentpark eller ikke. Hvis ikke, redegjør kort for hvilke innkjøp som vil løse situasjonen, og i hvilken rekkefølge eventuelle innkjøp bør prioriteres. Redegjør også kort for om korpset har gode rutiner for oppbevaring, frakting og vedlikehold av sine instrumenter.

Leveres via Canvas innen 01.11. Del gjerne også din besvarelse med dine medstudenter i forum.